Pastoraal

DOOPSEL

Onze parochie maakt deel uit van de Rupelkerk en dopen gebeurt hier steeds gemeenschappelijk.

Binnen de Rupelkerk is er een algemene aanmeldprocedure voor doopsels die je kan terugvinden op: https://www.rupelkerk.be
Daar vul je het aanvraagformulier in, kiest een datum en locatie voor de doop en stuurt het door naar het secretariaat van de Rupelkerk.

Zij zorgen voor de verdere afhandeling en verwittigen de doopheer en doopcatechisten.

Na afspraak met de ouders komen de doopcatechisten aan huis voor een eerste kennismaking en helpen bij het samenstellen van de viering. Persoonlijke inbreng van de ouders en familie is hierbij steeds welkom!
De zondag voor Maria Lichtmis (2 februari) is er een zegening van de dopelingen van het voorbije jaar in de parochiekerk en na deze viering een ontmoetingsmoment.

Catechisten:
Griet Swerts en Wendy Nys
doopsel@parochievosberg.be

EERSTE COMMUNIE

Ook in onze parochie loopt de Eerste Communiewerking over twee jaren. We willen u uitnodigen samen met uw kind aansluiting te vinden bij de voorbereiding van dit geloofsfeest.
De betrokkenheid van de ouders wordt sterk gewaardeerd.
De catechisten plannen enkele parochiale catechesebijeenkomsten om de kinderen geleidelijk vertrouwd te maken met Jezus’ Boodschap, met het kerkelijk gebeuren en met de liturgie in een speelse en kindvriendelijke sfeer.
Er is een samenwerkingsverband met de Vrije Basisschool Vosberg maar ook kinderen buiten de school kunnen aansluiting vinden.
We vieren de E.C. op O.L.H. Hemelvaart  om 10 uur in de parochiekerk.Voor het concrete jaarkalender contacteer de catechiste.

Catechiste:
Heidi Pernalete
Antwerpsesteenweg 17, 2840 Rumst
0495 26 47 53
heidipernalete2@gmail.com

VORMSEL

Een kruisje op de toren

een kruisje langs de baan

een kruisje op je voorhoofd

net voor het slapengaan.

Een kruisje voor het bidden

een kruisje als een wens

dat God je mag bewaren

jij lieve jonge mens.

Een kruis wijst naar de hemel

naar Jezus die voor jou

zijn armen heel breed uitspreidt

“zoveel hou Ik van jou”.

Zit je zoon of dochter in het 5de leerjaar en wil je meestappen in het verhaal van de christenen? 

Neem dan even contact op met vormsel@parochievosberg.be

Wij nodigen je dan binnenkort uit om te praten over onze werking!

HUWELIJK

Het sacrament van het huwelijk wordt door man en vrouw aan elkaar voltrokken.
De voorganger vertegenwoordigt de kerk en zegent het trouwverbond in.
Er zijn vele (aanbevelenswaardige) vormingskansen voor verloofden, info verkrijgt u bij de eerste contactname.
In de parochie zelf wordt één gezamenlijke gespreksavond met de verloofden gepland en tevens de kerkelijke ondertrouw met ieder koppel afzonderlijk.

Meer info via ……

UITVAART

Gelovig afscheid nemen, maakt de pijn niet ongedaan maar sterkt de hoop en biedt troost in moeilijke momenten.

Er wordt een kans geboden om in de uitvaartliturgie , een woorddienst, onze overledenen te herinneren voor we hen begeleiden naar hun laatste rustplaats.
De verrijzenisviering wordt voorgegaan door een priester, diaken of lekenvoorganger. De voorganger bereidt deze viering voor in overleg met de getroffen familie.
Een mogelijke betrokkenheid van de familie of vrienden maakt de viering intenser en bevordert de rouwverwerking.
Datum en uur van de begrafenisviering wordt bepaald in overleg met de kerkverantwoordelijke.
De keuze van begrafenisondernemer staat vrij.

Contact: Robert De Keyzer