Parochie

VIERINGEN

In onze parochiekerk is er regelmatig op zondag om 9.30u. een zondagse viering met communie, voorgegaan door een gebedsleider of een priester. Bijzondere aandacht gaat uit naar een verzorgde liturgie op de hoogdagen en gezinsvieringen. Voor de uurregeling raadpleegt u best het parochieblad of het parochietijdschrift Berg en Dal, tevens vindt u een liturgisch overzicht op de website van de Rupelkerk.

Op het feest van Maria Tenhemelopgenomen is er een openluchtmis aan de Lazaruskapel om 10.00u.

Amforakoor: Diane Nauwelaers  Varenstraat 67/1
2840 Rumst  tel: 015 31 54 60
nauwelaersdiane@skynet.be

Liturgie

PAROCHIEBLAD

Kerk + Leven is het communicatiemiddel bij uitstek met de parochie ter plaatse en met de bredere kerkgemeenschap. Wekelijks brengt het parochieblad tot 4 pagina’s parochienieuws uit de vier parochies: H. Familie (Vosberg – Lazernij), St.-Pieter (Rumst-Centrum), H. Maria Magdalena (Reet) en St.- Jozef (Terhagen) en tevens nieuws over de pastorale eenheid.
Verder biedt het een uitgelezen mix aan artikels over opvoeding, school en bewegingen, cultuur en media, gezin en spiritualiteit, geloof en engagement.
Met exclusieve reportages uit binnen– en buitenland, gesprekken met boeiende mensen, scherpe analyses van sociale problemen, een uniek aanbod van boeken, CD’s, video’s en DVD’s, een prettige kinderbladzijde en een educatieve website met allerlei spelletjes en knutseltips, toont
Kerk + Leven aan dat het parochieblad resoluut kiest voor degelijkheid en kwaliteit. Leef via dit weekblad mee met de grootste familie van Vlaanderen en geniet van de verhalen van dichtbij en verder weg.

Abonnementen: abonnementen-k-l@rupelkerk.be

Berg & Dal

Berg en Dal is het seizoenstijdschrift van de parochie en wordt in alle bussen op het grondgebied van de parochie bedeeld. Het bevat verslagen, aankondigingen over wat er reilt en zeilt in onze parochiegemeenschap als tevens familienieuws.

Fons Verlinden (eindredactie)
fons.verlinden@telenet.be

 

PAROCHIERAAD

Een van de bedoelingen van de parochieraad is inspiratie te vinden in gebed en bezinning.
Er is ruimte voor onderlinge uitwisseling en informatie over het diocesaan en parochiaal beleid binnen de pastorale eenheid.
De parochieraad staat open voor de inbreng van iedere parochiaan.
Er is een vaste vertegenwoordiging vanuit de verenigingen, de school en de werkgroepen en raden.
De parochieraad vergadert halfjaarlijks.
De parochieraad vergadert in de parochiezaal.

 

BEHEERRAAD

 

KERKRAAD

De kerkraad – voorheen kerkfabriek geheten – is een openbare instelling die de materiële middelen beheert, nodig voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.

De kerkraad is onderworpen aan het  gezag van de kerkelijke overheid en aan dat van de burgerlijke overheid. De kerkraad bestaat uit 5 verkozen leden aangevuld met een afgevaardigde van de bisschop, die van rechtswege lid is.

De kerkraad wordt driejaarlijks gedeeltelijk vernieuwd, door middel van een herverkiezing door de kerkraad zelf. Hierbij kan iedereen die Rooms-katholiek is en woonachtig in onze gemeente zich kandidaat stellen. De kerkraad kiest in hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester